Jaunumi

24.08.| Preses relīzes
Tags: Relīze

Teju 50% bērnu netiek veikta redzes pārbaude uzsākot skolas gaitas

Šī gada pavasarī, Baltijas lielākais acu aprūpes uzņēmums “OC VISION”, kampaņas “Redzi, redzi, saredzi” ietvaros veica redzes skrīninga pilotpētījumu, lai noskaidrotu vai 1. un 2. klases bērnu redze atbilst normai. Pētījuma ietvaros vairāk nekā 500 bērniem Rīgas, Pierīgas un reģionu skolās tika veikts redzes skrīnings, kā rezultātā tika noskaidrots, ka tikai 53% bērnu pirms skolas gaitu uzsākšanas ir veikta redzes pārbaude. Savukārt ceturtdaļai bērnu redzes funkcijas neatbilst normai.

Pirmās redzes pārbaudes bērniem tiek veiktas viena, trīs un sešu gadu vecumā. Ņemot vērā, ka bērnu redze pilnvērtīgi attīstās pamazām, viena un trīs gadu vecumā redzes pārbaudi nepieciešams veikt pie acu ārsta jeb oftalmologa. Savukārt pirms skolas gaitu uzsākšanas, sešu gadu vecumā, redzes skrīningu iespējams veikt arī pie optometrista. Lai gan pirms skolas redzes pārbaudes veikšana ir obligāta prasība, pētījuma ietvaros tika secināts, ka tikai 53% bērnu tāda ir veikta. Šādi dati ir satraucoši, jo aptuveni ceturtdaļai bērnu redzes funkcijas neatbilst normai. Tas var ietekmēt ne tikai mācību procesu, bet arī uzvedību, attieksmi pret mācībām un apgrūtina uzmanības, koncentrēšanās spējas. Tāpat, ja bērnam savlaicīgi nekonstatē un nenovērš redzes problēmas, tas var apgrūtināt bērna integrēšanos sabiedrībā. 

Nauris Veits, “OC VISION” redzes aprūpēs attīstības vadītājs, optometrists: “Pēc optometristu novērojumiem ir secināts, ka vecāki ne vienmēr zina, pie kā un cik bieži bērnam ir jāveic redzes pārbaude. Viņi bieži vien vadās pēc iepriekšējās pieredzes un vispārējā uzskata, ka primāro pirmsskolas redzes skrīningu iespējams veikt tikai pie oftalmologa jeb acu ārsta. Lai gan šobrīd situācija ir uzlabojusies, jo no 2020. gada pirmsskolas redzes skrīningu var veikt arī optometrists, par to joprojām trūkst informācijas vecāku un ģimenes ārstu vidū. Veicot redzes skrīningu pirms skolas gaitu uzsākšanas, tā mērķis ir noteikt vai redzes funkcijas atbilst vecuma normām, lai bērns varētu veiksmīgi iekļauties mācību procesā. Īpaši svarīgi tas ir Latvijas reģionos, kur ir bērnu oftalmologu iztrūkums, jo šādi ir iespēja bērniem veikt primāro redzes skrīningu vietējā optikā, un sagatavot bērnu skolas gaitām, kā arī samazināt slodzi un rindas pie acu ārstiem.” 

Pētījuma ietvaros, veicot redzes skrīningu, bērniem tiek noteikts redzes asums gan tuvumā, gan tālumā. Bērniem, kuriem ir nepieciešams lietot brilles, redzes asums tiek novērtēts jau ar esošo korekciju. Papildus tam tiek novērtēts redzes raksturs jeb acu kopdarbība, jo tā nodrošina labu redzes komfortu un palīdz abām acīm attīstīties vienlīdzīgi. Redzes skrīninga laikā tiek izmērīts un novērtēts akomodācijas vieglums un konverģence, kas nosaka to, vai acīm ir pietiekami daudz spēka, lai varētu veiksmīgi skatīties tuvumā. Īpaši skolēniem tas ir svarīgi, jo daudz laika tiek pavadīts lasot, rakstot un skatoties digitālajās ierīcēs. 

“Mūsu pētījuma ietvaros un pēc sarunām ar skolotājiem, secinājām, ka tie bērni, kuriem ir redzes problēmas, nereti ir mazāk uzmanīgi mācību stundu laikā. Tas, protams, ir tikai loģiski, jo redzes problēmu dēļ, viņiem ir grūtāk uztvert mācību vielu. Tāpēc vecākiem, un arī pedagogiem, vajadzētu sekot līdzi šim aspektam, un izvērtēt vai bērna uzmanības traucējumi stundu laikā, mājās nav saistīti ar redzes izmaiņām.” uzsver N. Veits.

Pētījumā “Redzi, redzi, saredzi” piedalījās 518 bērnu no Rīgas, Pierīgas un reģionu skolām vecumā no 6-7 gadiem. Tā ietvaros 1. – 2. klašu skolēniem tika veikts redzes skrīnings, lai noskaidrotu vai bērnu redzes funkcijas atbilst normai un vai esošā redzes korekcija (ja ir), ir atbilstoša. Pētījuma otrajā daļā tiks veikta vecāku aptauja, lai noskaidrotu, cik zinoši par bērnu redzes veselības jautājumiem ir sākumskolas vecuma bērnu vecāki. Kā arī tiks izstrādāti metodiskie materiāli skolotājiem un vecākiem, kurus aicināsim izmantot gan mācību procesā, gan ikdienā. Pilni pētījuma rezultāti tiks prezentēti šī gada oktobrī, atzīmējot redzes veselības mēnesi.

OC VISION zīmoli

Latvija
Opptica
Dr.Lensor
OptiO
Vision Express
Vizionette
Optika Lornete
Lietuva
Opptica
Dr.Lensor
OptiO
Vision Express
Igaunija
Opptica
Dr.Lensor
Eiropa
Opptica
Dr.Lensor