Sociālā atbildība

OC VISION ir atbildīgs, tālredzīgs, valstiski domājošs uzņēmums, kas rīkojas atbildīgi gan pret darbiniekiem, gan partneriem, gan klientiem un sabiedrību kopumā, veidojot un atbalstot iniciatīvas, kuras rada vērtību sabiedrībai, rūpējoties par izglītošanu acu veselības un redzes komforta jautājumos.

OC VISION rūpējas gan par visu grupas darbinieku profesionālo izaugsmi, gan arī par nozares attīstību un profesionalizāciju Latvijā un Baltijā, no izglītošanas līdz aktīvai līdzdalībai profesionālās izglītības, pētniecības un zinātnes attīstībā. 

Savas misijas ietvaros, 2018. gadā OC VISION tīkls OptiO uzsāka sociālās atbildības programmu, kuras mērķis ir pievērst īpašu uzmanību bērnu redzes aprūpei. Ar programmas palīdzību tiek veicināta savlaicīgu redzes problēmu atklāšana bērniem, savukārt OptiO dāvinājums – bezmaksas brilles 55 € vērtībā ir lielisks atbalsts kvalitatīvai bērnu redzes korekcijai.

OC VISION zīmoli

Latvija
Opptica
Dr.Lensor
OptiO
Vision Express
Vizionette
Optika Lornete
Lietuva
Opptica
Dr.Lensor
OptiO
Vision Express
Igaunija
Opptica
Dr.Lensor
Eiropa
Opptica
Dr.Lensor