Vīzija, Misija & Vērtības

Vīzija

 • Primārā optikas aprūpe notiek optikas veikalos, kuri ir labi pieejami visās pilsētās un mazpilsētās
 • OC VISION veikali ir tirgus daļas līderi
 • Iedzīvotāji, kam nepieciešama redzes korekcija, plaši lieto gan kontaktlēcas, gan brilles
 • Brilles tiek mainītas reizi 2 gados
 • Klientu īpatsvars, kas lieto dienas kontaktlēcas un progresīvās lēcas, 2020. gadā ir sasniedzis ES vidējo līmeni

Misija 

Attīstīt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas optikas nozari atbilstoši ziemeļvalstu standartiem:

 • iedzīvotāju redze ir profesionāli aprūpēta neatkarīgi no dzīvesvietas un ienākumu līmeņa;
 • tiek izmantoti modernākie redzes korekcijas paņēmieni;
 • iedzīvotāji lieto mūsdienīgas brilles un kontaktlēcas;
 • optometrijas zinātnes jaunākās atziņas ir pieejamas ikdienas redzes aprūpē.

Vērtības

 • Ekspertīze, kas balstīta optometrijas zinātnē;
 • Lojalitāte pret valsti;
 • Korporatīvā sociālā atbildība;
 • Darbiniekiem: labākā vieta, kur strādāt un pilnveidoties.

OC VISION zīmoli

Latvija
Opptica
Lensor
Optio
Vision Express
Pasaules Optika
Vizionette
Optika Lornete
Lietuva
Opptica
Lensor
Optio
Vision Express
Igaunija
Opptica
Lensor
Eiropa
Opptica
Lensor