Sociālā atbildība

OC VISION ir atbildīgs, tālredzīgs, valstiski domājošs uzņēmums, kas rīkojas atbildīgi gan pret darbiniekiem, gan partneriem, gan klientiem un sabiedrību kopumā, veidojot un atbalstot iniciatīvas, kuras rada vērtību sabiedrībai, rūpējoties par izglītošanu acu veselības un redzes komforta jautājumos.

OC VISION rūpējas gan par visu grupas darbinieku profesionālo izaugsmi, gan arī par nozares attīstību un profesionalizāciju Latvijā un Baltijā, no izglītošanas līdz aktīvai līdzdalībai profesionālās izglītības, pētniecības un zinātnes attīstībā. 

Savas misijas ietvaros, 2016. gadā OC VISION tīkls OptiO uzsāka sociālās atbildības programmu, kuras mērķis ir pievērst īpašu uzmanību bērnu redzes aprūpei. Ar programmas palīdzību tiek veicināta savlaicīgu redzes problēmu atklāšana bērniem, savukārt OptiO dāvinājums – bezmaksas brilles 50 € vērtībā ir lielisks atbalsts kvalitatīvai bērnu redzes korekcijai.

Turpinot būt sociāli atbildīgiem, 2016. gadā tika uzsākta vēl viena analoga sociālās atbildības programma- pedagogiem, kas ir sociālā grupa, kuru redzes slodze ikdienā ir īpaši intensīva. Abas sociālās programmas ir spēkā līdz 2017. gada beigām ar plānu tās pagarināt arī turpmāk.

Papildus periodiski tiek rīkotas īsas sociālās programmas, piemēram, 2017. gada pavasarī norisinājās bezmaksas briļļu programma medicīnas iestāžu darbiniekiem, bet 2017. gada augustā/septembrī tiek plānota šāda programma studentiem.

OC VISION zīmoli

Latvija
Opptica
Lensor
Optio
Vision Express
Pasaules Optika
Vizionette
Optika Lornete
Lietuva
Opptica
Lensor
Optio
Vision Express
Igaunija
Opptica
Lensor
Eiropa
Opptica
Lensor